โผล่มาดราม่ากันโค้งสุดท้าย หลังจากติดตามข่าวฮอตอยู่วงนอก
เรย์เรย์ช่วยเรียบเรียงลิงค์ที่เกี่ยวข้องให้ติดตามได้ง่าย อ่านได้ที่ บล็อกbbdoll ค่ะ

ก็ได้แต่หวังว่ากระแสต่อต้านรุนแรงจากคนเล่นบีเจดีจะทำให้เค้าคิดได้(ซะที) ว่าคนเล่นบีเจดีไม่ได้โง่วนะเฟ้ย และกลับตัวกลับใจทำสิ่งที่ถูกต้อง คุณมีศักยภาพ มีความสามารถ เชื่อว่าถ้าลงมือสร้างผลงานที่เป็นของตัวคุณเองใหม่ตั้งแต่ต้น ก็จะภูมิใจกับผลงานและสามารถใช้ชื่อว่าเป็นผลงานของคนไทยอย่างที่คุณอยากจะ อ้างได้

 

เกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตรที่เป็นข่าว ป้าแอนสวมบทบาทคนหัวหมอได้ลองไปค้นข้อมูลทางกฎหมายมา คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่มีประโยชน์ค่ะ
credit: กฎหมายดอทคอม

มาตรา 54 สิทธิบัตรใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วย มาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือ มาตรา 14 ให้ถือว่าสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์
ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้ หรือบุคคลผู้มีส่วน ได้เสีย หรือพนักงานอัยการจะฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได้


ประเด็นสำคัญอยู่ที่มาตราี่ 5 กับ มาตรา 6

มาตรา 5 ภายใต้บังคับ มาตรา 9 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบ ด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ
(3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม

มาตรา 6 การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับ สิทธิบัตร
(2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือ สิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการ เปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย ประการใด ๆ
(3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอก ราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
(4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักร เป็นเวลาเกินกว่าสิบแปดเดือนก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตรให้
(5) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอก ราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร
การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้งการ แสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชน ของทางราชการ และการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทำภายในสิบสอง เดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตรมิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดตาม (2)


น่ากลัวจะตกม้าตายเอาตรงประเด็นเรื่องสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และไม่ได้พัฒนาต่อยอดอะไรให้สูงขึ้น (โมตาให้แหลมขึ้นหรือว่าจมูกป้านขึ้นไม่ถือว่าต่อยอดนะ ฮา) และประเด็นเรื่องสิ่งประดิษฐ์นั้นมีการเผยแพร่ทั้งในและนอกราชอาณาจักรอยู่ก่อนแล้ว จริงอยู่ว่าหน่วยงานที่รับจดสิทธิบัตรอาจจะไม่สันทัดเรื่องวงการดอล แต่ถ้ามีการร้องเรียนไปน่าจะมีเหตุผลให้พิจารณาระงับการขอจดสิทธิบัตรของเค้าได้ค่ะ

ข้อมูลถูกต้องหรือไม่ยังไงรบกวนผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายมาเพิ่มเติมนะคะ Smile

 

ไม่อยากจะพูดอะไรมาก หลายๆคนดราม่าไปหมดแล้ว

เป็นธรรมดาโลกที่อะไรพอเริ่มเป็นกระแสก็จะต้องมีคนหัวใสหาช่องทางหากินกับกระแส ส่วนตัวแล้วเราไม่ได้รู้สึกแย่เรื่องคุณกระทำการก็อปดีไซน์สินค้าของคนอื่นมากเท่ากับที่คุณพยายาม "แถ" ว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันถูกต้อง ลอกข้อสอบยังมีความผิด แล้วนี่คุณลอกสินค้าเขามาขายหาเงินเข้ากระเป๋าจะไม่ผิดหรือไง การให้เหตุผลข้างๆคูๆพลิกดำให้เป็นขาว ไม่ได้ทำให้คุณกลายจากผู้ร้ายเป็นฮีโร่ได้หรอกนะ ยิ่งทำให้คุณเป็นผู้ร้ายมากขึ้นในสายตาประชาชีซะอีก 

โลกทุกวันนี้มันแคบแค่คลิกเมาส์เองนะ คุณก็อปสินค้าขายแค่มุมนึงของโลก ไม่กี่วันคนทั้งโลกก็รู้หมดละ แล้วอย่าคิดนะว่ามันไม่เห็นจะเป็นไรเลย ไม่ได้ขายฝรั่งจะวอรี่อะไร วงการดอลในระดับสากลเค้าเซนส์ซิทิฟกับเรื่อง originality ยิ่งกว่าเรื่องใดๆซะอีก เพราะมันแสดงถึงความไม่ซื่อตรงทั้งต่อลูกค้า และต่อตัวคุณเอง โดนประจานขึ้นมาเมื่อไหร่ ไม่ใช่แค่ยี่ห้อของคุณที่โดนแบน คนอื่นที่ไม่ได้รู้อิโหน่อิเหน่แต่บังเอิญใช้สัญชาติเดียวกับคุณก็พลอยถูกมองว่าเป็นพวกไม่น่าเชื่อถือไปด้วย ตัวอย่างมีให้เห็นแล้ว เมื่อ Volks ขึ้นประกาศประจานบีเจดีสัญชาติจีนที่ขยันไปก็อปโมลของโวคมาหลอกขาย ตั้งแต่นั้นมาสินค้าดอลจากจีน  หรือแม้แต่เฟสอัพอาร์ติสจีนถึงจะดังเทพแค่ไหนก็ขายงานในตปท.ไม่ได้เลย เพราะคนเค้าแหยงว่าส่งหัวไปให้เฟสแล้วจะโดนสลับเอาของปลอมมารึเปล่าวะ เจ็บนะนั่น ถ้าไม่ได้แคร์บริษัทดอลต่างชาติจะเสียหายเพราะคุณ ก็ช่วยแคร์คนไทยด้วยกันที่จะโดนหางเลขจากการกระทำของคุณด้วยเหอะ

ในฐานะของคนนึงที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับดอลเหมือนคุณ และพยายามจะสร้างจุดยืนร้านค้าของคนไทยในวงการดอลสากล เราทำงานกันหนักมากกว่าจะมีที่ยืน เราเหนื่อยกันแค่ไหนกว่าจะทำให้คนต่างชาติมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าไทยและกับคนไทย แล้วคุณเป็นใคร มาถึงก็มาทำลายสิ่งที่เราเพียรสร้างมาเป็นปีๆเอาดื้อๆแบบนี้ มันไม่สวยนะพี่น้องครับบบบ!!

กลับตัวกลับใจซะวันนี้ก็ยังไม่สาย คุณมีศักยภาพมีความสามารถ ไม่ต้องก็อปไม่ต้องลอกใคร คุณก็สามารถสร้างผลงานดีๆของตัวเองได้ แล้วทีนี้คุณจะได้ยืดอกภูมิใจกับการผลิตสินค้าไทยได้แบบไม่ต้องกลัวใครถล่มจนต้องปิดเว็บหนีแบบนี้

จบ.

 

Comment

Comment:

Tweet

อยากให้เค้ารู้สึกตัวสักทีนะคะว่าการทำการค้าที่ไม่สุจริตแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับโจร ยังกล้าออกมาประกาศว่าข้าไม่ใช่โจรนะแค่หยิบของเค้ามาไม่ได้บอกเท่านั่นเองมาซื้อของข้าสิ .. แบบนี้มันน่าพาเจ้าทุกข์มาพาตำรวจจับซะให้หมด ..
ตอนนี้หนีไปแล้วแต่ก็ยังแอบขายแบบโจรอยู่ดี ..

#8 By popo on 2009-12-21 05:49

ไม่สันทัดเรื่องกฎหมายค่ะ ขออยู่ห่างๆอย่างห่วงๆล่ะกัน

แต่เชื่อว่าดอลผู้เย่อหยิ่งขายได้ไม่นานหรอกค่ะถ้าไม่ปรับปรุงตัว ตอนนี้ก็โดนลากไส้ยาวจนหนีไปแล้วล่ะ

ว่าแต่มีใครไปยื่นเรื่องคัดค้านรึยังคะ พอดีเราไม่ทราบข้อมูลตรงนี้เลยค่ะ เลยอยากรู้เป็นพิเศษค่ะ

Hot! Hot! Hot!
confused smile ฟังจากหลายๆคนแล้วสบายใจขึ้นมากเลย ขอบใจที่ตอบนะจ๊ะ

#6 By kisara yui on 2009-12-20 23:37

ตอบจ้า

ถ้าเป็นกรรมวิธีการผลิตบีเจดีเบื้องต้นทั่วๆไป คิดว่าไม่น่าจะมีลิขสิทธิ์ค่ะ ลองค้นดูก็ไม่เจอว่ามีใครจด ส่วนนึงคงเพราะอย่างที่น้องเป้ว่า คือมันถูกทรีตว่าเป็นงานศิลปะสากลไปแล้ว เคสนี้มันตลกตรงที่สินค้าที่เอาไปจดเนี่ยมีต้นแบบที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าลอกลายกันมากว่าครึ่งค่อน รู้ทั้งรู้แล้วยังจะเอาไปจดอีกแน่ะ

-----------------------------

ถ้าจำไม่ผิดเค้าอยู่ในระหว่างยื่นสิทธิบัตรนะ ในเว็บก่อนที่เค้าจะเอาลง มีโชว์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมในการยื่นจด และหมายเลขลำดับในการยื่นด้วย

ที่ไปคุ้ยมาตรามาอ่านนี่เผื่อกรณีว่า ถ้าสมมติว่าเค้าจดได้สำเร็จแล้วจะมีการเพิกถอนได้มั้ย แต่ก็อย่างที่ขวัญว่า ปกติจนท.จะต้องสืบค้นข้อมูลเพื่อรับรองการจดสิทธิบัตรที่ถูกต้อง ดังนั้นในระหว่างที่ยังพิจารณาไม่เสร็จนี่ถ้ามีการคัดค้านพร้อมแสดงหลักฐานประกอบพิสูจน์การคัดค้านด้วย ก็จะช่วยจนท.ให้พิจารณาง่ายขึ้นค่ะ

-------------------------------

ความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะ เราคิดว่าลุทส์เองก็คงเคยเจอกรณีแบบนี้มาเป็นสิบเป็นร้อยหนแล้ว เค้าอาจจะเลือกรับฟังรับทราบเฉยๆ แต่ไม่คุ้มค่าที่จะเสียเงินและเวลามาดำเนินการทางกฏหมาย ส่วนนึงเพราะความพิเศษอย่างนึงของวงการดอลคือ คนเล่นดอลมีรอยัลตี้สูง คนเล่นดอลจะไม่ยอมรับก็อปปี้แคท ลุทส์ไม่จำเป็นต้องลงมาวิ่งเต้น เพราะบรรดาคนเล่นดอลจะต่อต้านเองโดยอัตโนมัติ อย่างที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้

งานนี้เป็นตัวอย่างอย่างดีที่แสดงให้เห็นว่าคนเล่นดอลไม่ได้หลับหูหลับตาให้ใครหลอกง่ายๆ และแวดวงของคนเล่นดอลกว้างขวางและแข็งแกร่งอย่างคาดไม่ถึง ใครที่คิดจะเล่นมุกหากินง่ายๆแบบนี้ต่อไปคงต้องคิดหนักหน่อยแล้วล่ะ

#5 By = a n n = on 2009-12-20 22:57

คงคิดมากไปเองมั้ง sad smile

---เพราะมีคนตอบมาแล้วว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ก็อป ทางLuts ก็ตอบกลับมาด้วยว่ามีคนแจ้งไป2-3คนก่อนหน้านี้

---ส่วนสิทธิบัตร เจ้าหน้าที่ที่อนุญาตในไทยเค้าจะตรวจสอบละเอียดถึงระดับไหน โอเคว่าแค่กรรมวิธีผลิต BJD อันนี้เค้าคงรับรู้ตรวจสอบได้ว่ามีอยู่ก่อนแล้ว แต่.....เค้าจะตรวจถึงขั้นทางนั้น ก็อปหัว Ani เจ้าหน้าที่ออกสิทธิบัตรจะตรวจว่าไม่ให้ผ่านเพราะรู้เรื่องด้วยไหม? โดยที่ไม่มีใครส่งข้อมูลไปเลย

#4 By kisara yui on 2009-12-20 21:35

บอกได้อย่างเดียวนะ

มันน่าเศร้าจริงๆ

ป.ล. มัวแต่เห่อหลานไม่ได้ตามข่าว แต่ก็รู้มาระยะหนึ่งว่ามันยังไม่เลิกน่ะ เราเลยโพสต์ในบล็อกตัวเองอย่างปลงๆ ส่วนเรื่องสิทธิบัตรน่ะ เจ้าหน้าที่เขาต้องสืบก่อนอยู่แล้วล่ะว่าตกลงมันใหม่จริงๆหรือเปล่า แต่เราไม่แน่ใจเรื่องขอบเขตประเทศน่ะ ขอไปขุดเบอร์โทรเพื่อนก่อนนะ ว่าจะลองโทรไปถาม แต่ตอนนี้กำลังจัดของอยู่ เบอร์เก็บอยู่ไหนหาไม่เจอแฮะตอนนี้

#3 By kwan on 2009-12-20 18:50

O__o คือเท่าที่รู้ อีตาก็อปปี้นี่อยู่แค่ขั้นตอน ระหว่างยื่นขอสิทธิบัตรไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่ว่าจดเสร็จแล้ว

พอเราจะเข้าไปดูใบที่เค้าแสดงสิทธิว่าอยู่ขั้นตอนไหนกันแน่ หายไปหมดเลย - -" ความจำก็ปลาทองด้วย
(แอนจำได้เปล่าอะ ว่าหมอนี่อยู่ขั้นตอนไหน?)

แต่คนไทยก็สามารถยื่นคัดค้านเรื่องสิทธิบัตรของเค้าได้นะ
ถ้ารวบรวมหลักฐานกันไปเยอะๆ เราก็น่าจะคัดค้านได้


แต่ที่เราห่วงสุดๆคือมีคนส่งเมลล์ไปหา Luts คุยกับอีกท่านในบอร์ดปิดแห่งหนึ่งมา เมื่อตี2เราเลยบ้าอัพบล็อคตื่นตูมอยู่คนเดียว กลัวมากๆว่าจะกระทบถึงคุณกั๊ปปี้
(แต่ลบบล็อคไปแล้วเพราะเราว่าเราพิมพ์ไม่รู้เรื่อง - -")

อยากรู้ว่า.......ก่อนหน้านี้ก็มีคนส่งเมลล์ไปแล้วเหรอ ตั้งแต่โมลแรกที่ก็อป Ani เลย (คุยกับอีกคนบอกว่ามี)แล้วผลตอบรับมีอะไรไหม? เพราะตอนนี้พอเรื่องลงเว็บดราม่าก็มีคนส่งไปอีกคน

*******************************

เรากลัวจริงๆนะ ตามงานคุณกั๊ปปี้มานานตั้งแต่เริ่มปั้นหัว01(แบบแอบๆ) ไม่อยากให้ซวยไปด้วยเพราะคนเฮงซวยคนหนึ่ง เราไม่ห่วงไอ้บ้าmysassydoll หรอก
อยากให้ Luts จัดการให้เด็ดขาดไปเลย

แต่มีการปรึกษาข้อมูล รวบรวมหลักฐานเยอะๆ ส่งไปให้ Luts จะดีกว่าไหม?(และส่งไปเยอะๆเพื่อบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้) กว่าการส่งไปแบบต่างคนต่างส่งแค่ มีการก็อปปี้หัว Ani........เพราะถ้าจะจัดการอะไรให้เด็ดขาดแบบคนก็อปไม่สามารถก็อปได้อีกเลย อยากให้ Luts ทำแบบนั้น แต่ก็ไม่ให้กระทบคนไทยอื่นๆ
(เพราะชื่อเสียงประเทศไทยก็ดีมากเลยว่าก็อปปี้ติดอันดับ3โลก) ไม่อยากให้ใครก็ตามมองตุ๊กตาคนไทยไม่ดี


โอยยิ่งเขียนยิ่งวน

สรุปเลย...ถ้าLutsเอาเรื่อง พร้อมรับมือรึยัง?
หากชาวต่างชาติ แอนตี้ ตุ๊กตาไทยทุกชนิด เราจะตอบเค้ายังไง เราจะรับมือยังไง

เพราะมีคนส่งเมลล์ไปแล้ว

#2 By kisara yui on 2009-12-20 17:44

อืม ลองอ่านพิจารณาดูอีกที สงสัยว่า bjd ไม่น่าจะจดสิทธิบัตรได้นะคะ ถึงจะปั้นเองก็ตาม เพราะกรรมวิธีในการผลิต bjd ไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นใหม่ ถ้าจะมีสิทธิบัตรจริง อันนี้คงต้องเป็นของ Volks ซึ่งการที่มีทั้งบริษัททั้งอาร์ติสท์ทำขายกันเป็นร้อย ๆ รายแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่า Volks ไม่ได้จดสิทธิบัตร ดังนั้น bjd จึงถูก treat เป็นงานศิลปะ ก็คล้าย ๆ กับว่า คงไม่มีใครไปจดสิทธิบัตร "การวาดภาพสีน้ำมัน" ได้ น่ะค่ะ

แล้ว bjd ก็มีการประดิษฐ์หรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วทั้งในและนอกราชอาณาจักรแน่นอน

คราวนี้ก็จะไปยุ่งแค่เรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งเกาหลีก็เป็นประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญากรุงเบิร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม (ตามประกาศ พ.ศ.2545 ตอนแรกอ่านของ 2537 ไม่มี ตกใจแทบตาย นึกว่าจะทำอะไรมันไม่ได้ซะแล้ว)

สรุปก็คือ เอาผิดได้ค่ะ แต่ถ้าจะดำเินินคดี Luts ต้องมาเอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนในประเทศไทยร้องทุกข์แทน

เพราะงั้น ถ้ามันอ้างว่าจดสิทธิบัตรถูกต้อง ก็คงต้องขอให้แสดงหลักฐานใ้ห้ดูกันล่ะค่ะ ถ้าแสดงหลักฐานไม่ได้ก็แปลว่าหลอกลวงแหงๆ

#1 By cyanic on 2009-12-20 16:32

Code Here.

www.flickr.com